Bekendmaking Raadsvergadering dinsdag 1 november, aanvang 16.00 uur

Plaats: gemeentehuis Leens

Agenda  

1)         Opening, vaststelling agenda en mededelingen.

2)         Spreekrecht voor het publiek.                                      

Het publiek heeft de gelegenheid in te spreken op agendapunt 4. Daartoe kan men zich tot 12.00 uur melden bij de griffier.

3)         Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming.

4)         Programmabegroting 2012 en meerjarenraming 2013-2015.

            De raad wordt gevraagd de programmabegroting 2012 en meerjarenraming 2013-2015 vast te stellen.

5)         Rondvraag.

6)         Sluiting

 • Soort bekendmaking:agenda en notulen
 • Publicatiedatum:20 oktober 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven