Bekendmaking Projectomgevingsvergunning Hoofdstraat 28 Vierhuizen

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a onder 3 van de Wabo een omgevingsvergunning hebben verleend voor het oprichten van een bijgebouw waarin een sauna wordt gerealiseerd op het perceel Hoofdstraat 28, 9975 VS te Vierhuizen. De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking gewijzigd.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 1 juniĀ  tot en met 12 juli 2012 op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 te Leens.

Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht, kan van 1 juni tot en met 12 juli 2012 beroep instellen tegen de omgevingsvergunning bij de rechtbank Groningen, sectie bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen.

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:31 mei 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hoofdstraat 28 9975VS Vierhuizen
   
   
Kaart met een markering op Hoofdstraat 28 9975VS Vierhuizen Nederland
Terug naar boven