Bekendmaking Project-omgevingsvergunning Panserweg 14 Zoutkamp (Heiploeg)

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a onder 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor de bouw van een slibtank op het perceel Panserweg 14, 9974 SL in Zoutkamp. (planidentificatienummer: NL.IMRO.1663.GK2007po06-VS01). De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd (verzenddatum: 19 november 2015).

U kunt de aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken van 20 november tot en met 31 december 2015 inzien in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Het plan is bovendien raadpleegbaar op http://bit.ly/1luggby en beschikbaar op http://bit.ly/1HXRGom.

Gedurende de termijn van tervisielegging kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen de omgevingsvergunning bij de rechtbank Noord - Nederland, sectie bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen.

De omgevingsvergunning treedt in werking daags na de beroepstermijn tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking tot op dat verzoek is beslist.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:19 november 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Panserweg 14 9974SL Zoutkamp
   
   
Kaart met een markering op Panserweg 14 9974SL Zoutkamp Nederland
Terug naar boven