Bekendmaking Openbare raadsvergadering 08 september 2016

Donderdag 08 september, aanvang 20.00 uur.
Plaats: gemeentehuis Leens.

De agenda plus de achterliggende stukken vindt u ook op onze website www.demarne.nl (via de link "Luister online naar de raad").

1) Opening, vaststelling agenda en mededelingen
Spreekrecht voor het publiek
Het publiek heeft de gelegenheid in te spreken op de agendapunten 6 t/m 10. Daartoe kan men zich tot 12.00 uur melden bij de griffier.
2) Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming
3) Vaststelling van de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 28 juni en 12 juli 2016, alsmede de lijst van toezeggingen
4) Ingekomen stukken
5) Verkennend startdocument herindeling BMWE-variant
6) Vaststelling Jaarstukken 2015
7) Controleprotocol accountantscontrole 2016, inclusief normenkader
8) Verkoop aandelen Enexis
9) Zienswijze begroting 2017 Veiligheidsregio
10) Rondvraag
11) Sluiting

 

 • Soort bekendmaking:agenda en notulen
 • Publicatiedatum:1 september 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven