Bekendmaking Openbaarmaking inkomsten nevenfunctie burgemeester 2015

Op grond van artikel 67 van de Gemeentewet maakt de burgemeester de nevenfuncties die hij vervult anders dan uit hoofde van het burgemeestersambt, openbaar, evenals de inkomsten daaruit. Burgemeester F.H. Wiersma vervult het voorzitterschap van de provinciale Welstandscommissie Libau anders dan uit hoofde van het burgemeestersambt. De daaraan verbonden inkomsten bedroegen in 2015 (afgerond) € 2.253,00. Deze inkomsten zijn rechtstreeks in de gemeentekas gestort.

 • Soort bekendmaking:mededelingen
 • Publicatiedatum:17 maart 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven