Bekendmaking Openbaarmaking inkomsten nevenfunctie burgemeester

Op grond van artikel 67 van de Gemeentewet maakt de burgemeester de nevenfuncties die hij vervult anders dan uit hoofde van het burgemeestersambt, openbaar, evenals de inkomsten daaruit. Burgemeester F.H. Wiersma is voorzitter van de provinciale welstandscommissie Libau. De daaraan verbonden inkomsten bedroegen in 2013 (afgerond) € 1.940,00. Deze inkomsten zijn rechtstreeks in de gemeentekas gestort.

 • Soort bekendmaking:mededelingen
 • Publicatiedatum:20 maart 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven