Bekendmaking Ontwerpwijzigingsplan voor realisatie van een woning met een bed&breakfast in voormalige bibliotheek Vishalstraat 6 Zoutkamp

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat van 8 februari tot en met 21 maart 2013 ter inzage ligt het ontwerpwijzigingsplan ‘Voormalige bibliotheek Vishalstraat Zoutkamp’ (planidentificatienummer NL.IMRO.1663.GK2007herz07-ON01). Het plan voorziet in de realisatie van een woning gecombineerd met een bed&breakfast in het voormalig bibliotheekpand aan de Vishalstraat 6, 9974 PH in Zoutkamp.

Het ontwerpwijzigingsplan ligt ter visie in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Ook is het plan te bekijken via onze website www.demarne.nl. Hier leest u hoe u het plan in elektronische vorm kunt raadplegen en hoe de planbestanden langs elektronische weg beschikbaar zijn. Gedurende de termijn van tervisielegging kan een ieder bij de gemeenteraad schriftelijk (Postbus 11, 9965 ZG Leens) of mondeling (mevrouw K. Bakema, tel. 0595 – 575 500) zijn zienswijze op het ontwerpwijzigingsplan naar voren brengen. Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt een verslag gemaakt.

 

 • Soort bekendmaking:bestemmingsplan
 • Publicatiedatum:7 februari 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 6 9974PH
   
   
Kaart met een markering op 6 9974PH Nederland
Terug naar boven