Bekendmaking Ontwerpwijzigingsplan Trekweg 1 Wehe-den Hoorn

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat van 7 september tot en met 18 oktober 2012 ter inzage ligt het ontwerpwijzigingsplan ‘Trekweg 1 Wehe-den Hoorn’ (planidentificatienummer NL.IMRO.1663.BG2009herz07-ON01). Het plan voorziet in de realisatie van een (indoor) Adventurepark Waddenfun als nevenactiviteit bij het agrarisch bedrijf aan de Trekweg 1, 9964 TA, in Wehe-den Hoorn.

Bovendien ligt, ingevolge de Coördinatieverordening gemeente De Marne 2012, de omgevingsvergunning voor de bouw van het Adventurepark gelijktijdig in ontwerp ter inzage.

Het ontwerpwijzigingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning liggen ter visie in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Ook is het plan te bekijken via onze website www.demarne.nl. Hier leest u hoe u het plan in elektronische vorm kunt raadplegen en hoe de planbestanden langs elektronische weg beschikbaar zijn.

Gedurende de termijn van tervisielegging kan een ieder bij de gemeenteraad schriftelijk (Postbus 11, 9965 ZG Leens) of mondeling (mevrouw K. Bakema, tel. 0595 – 575 500) zijn zienswijze ten aanzien van het ontwerpwijzigingsplan en/of de ontwerpomgevingsvergunning naar voren brengen. Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt een verslag gemaakt.

 

 • Soort bekendmaking:bestemmingsplan
 • Publicatiedatum:6 september 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 1 9964TA
   
   
Kaart met een markering op 1 9964TA Nederland
Terug naar boven