Bekendmaking Ontwerpwijzigingsplan ‘Voormalige bibliotheek Zuster A. Westerhofstraat

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat van 28 september tot en met 8 november 2012 ter inzage ligt het ontwerpwijzigingsplan ‘Voormalige bibliotheek Zuster A. Westerhofstraat Leens’ (planidentificatienummer NL.IMRO.1663.GK2007herz06-ON01). Het plan voorziet in de realisatie van een woning in combinatie met een aan-huis-verbonden bedrijf in het voormalig bibliotheekpand aan de Zuster A. Westerhofstraat 21, 9965 PH, in Leens.

Het ontwerpwijzigingsplan ligt ter visie in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Ook is het plan te bekijken via onze website www.demarne.nl. Hier leest u hoe u het plan in elektronische vorm kunt raadplegen en hoe de planbestanden langs elektronische weg beschikbaar zijn.

Gedurende de termijn van tervisielegging kan een ieder bij de gemeenteraad schriftelijk (Postbus 11, 9965 ZG Leens)  of mondeling (mevrouw K. Bakema, tel. 0595 – 575 500) zijn zienswijze op het ontwerpwijzigingsplan naar voren brengen. Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt een verslag gemaakt.

 • Soort bekendmaking:bestemmingsplan
 • Publicatiedatum:27 september 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 21 9965PH
   
   
Kaart met een markering op 21 9965PH Nederland
Terug naar boven