Bekendmaking Ontwerpwijzigingsplan ‘Vlakkeriet 6 Houwerzijl’

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat van 18 oktober tot en met 28 november 2013 ter inzage ligt het ontwerpwijzigingsplan ‘Vlakkeriet 6 Houwerzijl’ (planidentificatienummer NL.IMRO.1663.BG2009herz09-ON01). Het plan voorziet in het vergroten van het agrarisch bouwperceel en het toevoegen van een nevenactiviteit (machine-/strohandel en loonwerk) op het perceel Vlakkeriet 6, 9973 TB in Houwerzijl.

Het ontwerpwijzigingsplan ligt ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Ook is het plan te bekijken via onze website www.demarne.nl. Hier leest u hoe u het plan in elektronische vorm kunt raadplegen en hoe de planbestanden langs elektronische weg beschikbaar zijn.

Gedurende de termijn van tervisielegging kan een ieder bij de gemeenteraad schriftelijk (Postbus 11, 9965 ZG Leens) of mondeling (mevrouw K. Bakema, tel. 0595 - 575 500) zijn zienswijze over  het ontwerpwijzigingsplan naar voren brengen. Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt een verslag gemaakt.

 • Soort bekendmaking:bestemmingsplan
 • Publicatiedatum:17 oktober 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 6 9973TB Houwerzijl
   
   
Kaart met een markering op 6 9973TB Houwerzijl Nederland
Terug naar boven