Bekendmaking Ontwerpprojectomgevingsvergunning werktuigenberging Singel 55 te Ulrum

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat van 16 mei tot en met 26 juni 2014 ter inzage ligt de ontwerpprojectomgevingsvergunning   voor het perceel Singel 55, 9971 CH te Ulrum (planindentificatienummer NL.IMRO.1663.GK2007po04-ON01). Genoemde vergunning heeft betrekking op de nieuwbouw van een werktuigenberging bij garage G.P. Koning te Ulrum. 

De ontwerpprojectomgevingsvergunning ligt ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Langs elektronische weg is de ontwerpprojectomgevingsvergunning raadpleegbaar op onze website https://www.demarne.nl/wonen_en_leven/ruimtelijke_plannen en beschikbaar via http://80.101.104.22/DeMarne/plannen.

 Gedurende de termijn van tervisielegging kan een ieder bij het college van burgemeester en wethouders schriftelijk (Postbus 11, 9965 ZG Leens) of mondeling (mevrouw B. Bartelds, tel. 0595 – 575 500) zijn zienswijze over de ontwerpprojectomgevingsvergunning naar voren brengen. Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt een verslag gemaakt.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:15 mei 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Singel 55 9971CH Ulrum
   
   
Kaart met een markering op Singel 55 9971CH Ulrum Nederland
Terug naar boven