Bekendmaking Ontwerpprojectomgevingsvergunning voor bouw nieuw bedrijfswoning Wierde 17 Leens

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat van 17 mei tot en met 27 juni 2013 ter inzage ligt de ontwerpprojectomgevingsvergunning ‘Wierde 17 Leens’ (planidentificatienummer NL.IMRO.1663.GK2007po02-ON01). De projectomgevingsvergunning heeft betrekking op het planologisch mogelijk maken van de bouw van een nieuwe bedrijfswoning, ter vervanging van de huidige bedrijfswoning bij DoeZoo Insektenwereld te Leens.

 De ontwerpprojectomgevingsvergunning ligt ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Ook is het plan te bekijken via onze website www.demarne.nl. Hier leest u hoe u het plan in elektronische vorm kunt raadplegen en hoe de planbestanden langs elektronische weg beschikbaar zijn.

Gedurende de termijn van tervisielegging kan een ieder bij de gemeenteraad schriftelijk (Postbus 11, 9965 ZG Leens) of mondeling (mevrouw B. Bartelds, tel. 0595 – 575 500) zijn zienswijze ten aanzien van de ontwerpprojectomgevingsvergunning naar voren brengen. Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt een verslag gemaakt.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:16 mei 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9965
   
   
Kaart met een markering op  9965 Nederland
Terug naar boven