Bekendmaking Ontwerpprojectomgevingsvergunning Vlakkeriet 3 Houwerzijl

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat van 3 juli tot en met 13 augustus 2015 ter inzage ligt de ontwerpprojectomgevingsvergunning voor het perceel Vlakkeriet 3, 9973 TB te Houwerzijl (planidentificatienummer NL.IMRO.1663.BG2009po05-ON01). De projectomgevingsvergunning heeft betrekking op herbouw van schuur en woning op het voornoemde perceel.

De ontwerpprojectomgevingsvergunning ligt ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Langs elektronische weg is de ontwerpprojectomgevingsvergunning raadpleegbaar op onze website https://www.demarne.nl/wonen_en_leven/ruimtelijke_plannen en beschikbaar via http://80.101.104.22/DeMarne/plannen.

Gedurende de termijn van tervisielegging kan een ieder bij het college van burgemeester en wethouders schriftelijk (Postbus 11, 9965 ZG Leens) of mondeling (mevrouw B. Bartelds, tel. 0595 – 575 500) zijn zienswijze ten aanzien van de ontwerpprojectomgevingsvergunning naar voren brengen. Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt een verslag gemaakt.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:2 juli 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Vlakkeriet 3 9973TB Houwerzijl
   
   
Kaart met een markering op Vlakkeriet 3 9973TB Houwerzijl Nederland
Terug naar boven