Bekendmaking Ontwerpprojectomgevingsvergunning veilig maken noordelijk deel N361, rotondes Wehe-den Hoorn en Leens

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat van 18 september tot en met 29 oktober 2015 ter inzage ligt de ontwerpprojectomgevingsvergunning veilig maken noordelijk deel N361, rotondes Wehe-den Hoorn en Leens(planindentificatienummer NL.IMRO.1663.BG2009po06-ON01). De projectomgevingsvergunning heeft betrekking op het vervangen van de kruisingen van de N361 met de Warfhuisterweg en de N983 in Wehe-den Hoorn en die van de N361 met de Breekweg in Leens door een tweetal rotondes.

De ontwerpprojectomgevingsvergunning ligt ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Langs elektronische weg is de ontwerpprojectomgevingsvergunning raadpleegbaar op onze website www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1663.BG2009po06-ON01 en beschikbaar via http://80.101.104.22/DeMarne/plannen/NL.IMRO.1663.BG2009po06-/NL.IMRO.1663.BG2009po06-ON01/.

Gedurende de termijn van tervisielegging kan een ieder bij het college van burgemeester en wethouders schriftelijk (Postbus 11, 9965 ZG Leens) of mondeling zienswijzen ten aanzien van de ontwerpprojectomgevingsvergunning naar voren brengen. Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt een verslag gemaakt.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:17 september 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven