Bekendmaking Ontwerpprojectomgevingsvergunning Stationsstraat 14 Zoutkamp

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat van 7 juni tot en met 18 juli 2013 ter inzage ligt de ontwerpprojectomgevingsvergunning ‘Stationsstraat 14 Zoutkamp’ (planidentificatienummer NL.IMRO.1663.GK2007po03-ON01). De projectomgevingsvergunning heeft betrekking op het planologisch mogelijk maken van vier recreatie – units op kanocamping ’t Ol Gat in Zoutkamp (9974 SK).

De ontwerpprojectomgevingsvergunning ligt ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Ook is het plan te bekijken via onze website www.demarne.nl. Hier leest u hoe u het plan in elektronische vorm kunt raadplegen en hoe de planbestanden langs elektronische weg beschikbaar zijn.

Gedurende de termijn van tervisielegging kan een ieder bij het college van burgemeester en wethouders schriftelijk (Postbus 11, 9965 ZG Leens) of mondeling (mevrouw B. Bartelds, tel. 0595 – 575 500) zijn zienswijze over de ontwerpprojectomgevingsvergunning naar voren brengen. Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt een verslag gemaakt.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:6 juni 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 14 9974SK
   
   
Kaart met een markering op 14 9974SK Nederland
Terug naar boven