Bekendmaking Ontwerpprojectomgevingsvergunning slibtank Heiploeg

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat van 11 september tot en met 22 oktober ter inzage ligt de ontwerpprojectomgevingsvergunning slibtank Heiploeg, Panserweg 14, 9974 SL Zoutkamp (planindentificatienummer NL.IMRO.1663.GK2007po06-ON01). De projectomgevingsvergunning heeft betrekking op het vervangen van twee aanwezige slibtanks door een nieuwe slibtank.

De ontwerpprojectomgevingsvergunning ligt ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Langs elektronische weg is de ontwerpprojectomgevingsvergunning raadpleegbaar op onze website http://bit.ly/1JMIZh0 en beschikbaar via http://bit.ly/1NYKfEa.

Gedurende de termijn van tervisielegging kan een ieder bij het college van burgemeester en wethouders schriftelijk (Postbus 11, 9965 ZG Leens) of mondeling zienswijzen ten aanzien van de ontwerpprojectomgevingsvergunning naar voren brengen. Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt een verslag gemaakt.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:10 september 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Panserweg 14 9974SL Zoutkamp
   
   
Kaart met een markering op Panserweg 14 9974SL Zoutkamp Nederland
Terug naar boven