Bekendmaking Ontwerpprojectomgevingsvergunning Heiploeg Zoutkamp

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend dat van 19 februari 2016 tot en met 31 maart 2016 het ontwerp van de projectomgevingsvergunning voor het plaatsen van twee stikstoftanks aan de Panserweg 14 te Zoutkamp ten name van Heiploeg International B.V., ter inzage ligt.

U kunt het ontwerp inzien het in het gemeentehuis van De Marne aan de R. Ritzemastraat 2 te Leens. Daarnaast is het ontwerp raadpleegbaar op http://bit.ly/1SxCveM.

Gedurende de tervisielegging kunt u een zienswijze ten aanzien van het ontwerp van projectomgevingsvergunning naar voren brengen. U kunt deze richten aan het college van burgemeester wethouders (Postbus 11, 9965 ZG Leens). Indien u uw zienswijze mondeling kenbaar wilt maken dan kunt contact opnemen met dhr. R.J. Munneke, taakveld Beleid en Ruimtelijke Ontwikkeling, te bereiken op het telefoonnummer 0595-421140.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:18 februari 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Panserweg 14 9974SL Zoutkamp
   
   
Kaart met een markering op Panserweg 14 9974SL Zoutkamp Nederland
Terug naar boven