Bekendmaking Ontwerpprojectomgevingsvergunning Haven 6 Lauwersoog

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat van 7 februari tot en met 20 maart 2014 ter inzage ligt de ontwerpprojectomgevingsvergunning ‘MEER, Haven 6 te Lauwersoog’ (planidentificatienummer NL.IMRO.1663.LO2013po01-ON01). De projectomgevingsvergunning heeft betrekking op het planologisch mogelijk maken van de bouw van een tijdelijke recreatieve voorziening op de Nordshrimplocatie te Lauwersoog.

De ontwerpprojectomgevingsvergunning ligt ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Ook is het plan te bekijken via onze website www.demarne.nl. Hier leest u hoe u het plan in elektronische vorm kunt raadplegen en hoe de planbestanden langs elektronische weg beschikbaar zijn.

Gedurende de termijn van tervisielegging kan een ieder bij de gemeenteraad schriftelijk (Postbus 11, 9965 ZG Leens) of mondeling (de heer S. Bensliman, tel. 0595 - 421 179) zijn zienswijze over de ontwerpprojectomgevingsvergunning naar voren brengen. Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt een verslag gemaakt.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:6 februari 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Haven 6 9976VN Lauwersoog
   
   
Kaart met een markering op Haven 6 9976VN Lauwersoog Nederland
Terug naar boven