Bekendmaking Ontwerpprojectomgevingsvergunning Faunavisie Westernieland

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat van 11 september tot en met 22 oktober 2015 ter inzage ligt de ontwerpprojectomgevingsvergunning Faunavisie, Dirk Wierengastraat 21, 9969 PB te Westernieland (planindentificatienummer NL.IMRO.1663.BG2009po04-ON01). De projectomgevingsvergunning heeft betrekking op het gebruik van het perceel Dirk Wierengastraat 21 te Westernieland en het perceel naast Dirk Wierengastraat 21 te Westernieland (Eenrum F1119) voor de opvang van wilde inheemse dieren en het oprichten van bouwwerken. .

De ontwerpprojectomgevingsvergunning ligt ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Langs elektronische weg is de ontwerpprojectomgevingsvergunning raadpleegbaar op onze website http://bit.ly/1XEZN3c en beschikbaar via http://bit.ly/1M7AKCh.

Gedurende de termijn van tervisielegging kan een ieder bij het college van burgemeester en wethouders schriftelijk (Postbus 11, 9965 ZG Leens) of mondeling zienswijzen ten aanzien van de ontwerpprojectomgevingsvergunning naar voren brengen. Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt een verslag gemaakt.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:10 september 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Dirk Wierengastraat 21 9969PB Westernieland
   
   
Kaart met een markering op Dirk Wierengastraat 21 9969PB Westernieland Nederland
Terug naar boven