Bekendmaking Ontwerpprojectomgevingsvergunning Broeksterweg 24 Broek

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat van 6 april t/m 17 mei 2012 ter inzage ligt de ontwerpprojectomgevingsvergunning Broeksterweg 24 (9968 TJ) Broek. Het plan behelst uitbreiding van de bestaande dagbestedingsactiviteiten met de realisatie van woon- en zorgappartementen.

De ontwerpprojectomgevingsvergunning ligt ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder bij het college van burgemeester en wethouders schriftelijk (Postbus 11, 9965 ZG Leens) of mondeling (mevrouw B. Bartelds, tel. 0595 – 575 500) zijn zienswijze over de ontwerpprojectomgevingsvergunning naar voren brengen. Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt een verslag gemaakt.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:5 april 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 24 9968TJ Broek
   
   
Kaart met een markering op 24 9968TJ Broek Nederland
Terug naar boven