Bekendmaking Ontwerpprojectomgevingsvergunning Breekweg 14 Leens

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat van 25 mei tot en met 5 juli 2012 ter inzage ligt de ontwerpprojectomgevingsvergunning Breekweg 14 te Leens. Het plan behelst het gebruiken van de gronden en opstallen voor een multifunctioneel zorgcentrum en het oprichten van een parkeerterrein aan de zuidzijde van het perceel.

De ontwerpprojectomgevingsvergunning ligt ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder bij het college van burgemeester en wethouders schriftelijk  via Postbus 11, 9965 ZG Leens of mondeling via mevrouw B. Bartelds, tel. (0595) 575 500 zijn zienswijze over van de ontwerp projectomgevingsvergunning naar voren brengen. Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt een verslag gemaakt.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:24 mei 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Breekweg 14 9965TE Leens
   
   
Kaart met een markering op Breekweg 14 9965TE Leens Nederland
Terug naar boven