Bekendmaking Ontwerpprojectomgevingsvergunning Brakwatergebied Deikum

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat van 4 augustus 2017 tot en met 15 september 2017 ter inzage ligt de ontwerpprojectomgevingsvergunning Brakwatergebied Deikum (planidentificatienummer NL.IMRO.1663.BG2009po03-ON01). De projectomgevingsvergunning heeft betrekking op het planologisch mogelijk maken van de aanleg van Brakwatergebied Deikum aan de Onderhoudsweg te Pieterburen, kadastraal bekend, gemeente Eenrum, sectie E, nummers 371, 623, 624, 625, 644, 646 en 648 (9968 TB).

De ontwerpprojectomgevingsvergunning ligt ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Langs elektronische weg is de ontwerpprojectomgevingsvergunning raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en beschikbaar via http://bit.ly/2h2drRP.  Gedurende de termijn van tervisielegging kan een ieder bij het college van burgemeester en wethouders schriftelijk (Postbus 11, 9965 ZG Leens) of mondeling zienswijzen ten aanzien van de ontwerpprojectomgevingsvergunning naar voren brengen. Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt een verslag gemaakt.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:3 augustus 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9968 Pieterburen
   
   
Kaart met een markering op  9968 Pieterburen Nederland
Terug naar boven