Bekendmaking Ontwerpomgevingsvergunning zorgclusterwoning De Brouwerij 1 te Leens

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend, dat de volgende stukken van 12 april t/m 24 mei 2013 ter inzage liggen bij de centrale balie van het gemeentehuis:

- aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik, ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken voor het brandveilig gebruik van een zorgclusterwoning voor 24 uurszorg in een woongebouw “De Marren”, aan De Brouwerij 1, 9965 NB te Leens.

Zienswijzen

Gedurende de zes weken dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt, kan iedereen mondeling bij de commandant van de brandweer, de heer D.S.H. Elzinga of schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders van De Marne, Postbus 11, 9965 ZG, Leens, zienswijzen indienen.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:11 april 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • De Brouwerij 1 9965NB Leens
   
   
Kaart met een markering op De Brouwerij 1 9965NB Leens Nederland
Terug naar boven