Bekendmaking Ontwerpbestemmingsplan Waddenkwartier - Werelderfgoedcentrum Waddenzee

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat van 25 mei tot en met 5 juli 2018 het ontwerpbestemmingsplan Waddenkwartier ter inzage ligt. Dit bestemmingsplan maakt het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in de haven van Lauwersoog mogelijk; een bezoekerscentrum voor de Waddenzee en het Lauwersmeergebied, waarin ook het Zeehondencentrum een plek krijgt. Daarnaast is er ruimte voor een hotel, horeca en andere toeristische functies.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens tijdens de openingstijden. Langs elektronische weg is het ontwerpbestemmingsplan raadpleegbaar op de website https://bit.ly/2GE9KJF .

Gedurende de termijn van tervisielegging kan een ieder bij de gemeenteraad schriftelijk (Postbus 11, 9965 ZG Leens) of mondeling (mevrouw N. Scheeper, tel. 0595 – 575 500) zijn of haar zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt een verslag gemaakt.

 

 • Soort bekendmaking:bestemmingsplan
 • Publicatiedatum:24 mei 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9976 Lauwersoog
   
   
Kaart met een markering op  9976 Lauwersoog Nederland
Terug naar boven