Bekendmaking Ontwerpbestemmingsplan Schapenhouderij Westpolder Vierhuizen

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat van 24 augustus tot en met 4 oktober 2012 ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Schapenhouderij Westpolder Vierhuizen’ (planidentificatienummer NL.IMRO.1663.BG2009herz06-ON01). Het plan voorziet in de verplaatsing van schapenhouder Van der Bleek uit het dorp Vierhuizen naar een plek buiten het dorp. De nieuwe locatie van het bedrijf ligt in de Westpolder, 9975 WJ, even buiten Vierhuizen richting de N361.

Bovendien ligt, ingevolge de Coördinatieverordening gemeente De Marne 2012, de omgevingsvergunning voor de bouw van het agrarisch bedrijf gelijktijdig in ontwerp ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning liggen ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Ook is het plan te bekijken via onze website www.demarne.nl. Hier leest u hoe u het plan in elektronische vorm kunt raadplegen en hoe de planbestanden langs elektronische weg beschikbaar zijn.

Gedurende de termijn van tervisielegging kan een ieder bij de gemeenteraad schriftelijk (Postbus 11, 9965 ZG Leens) of mondeling (mevrouw K. Bakema, tel. 0595 – 575 500) zijn zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan en/of de ontwerpomgevingsvergunning naar voren brengen. Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt een verslag gemaakt.

 

 • Soort bekendmaking:bestemmingsplan
 • Publicatiedatum:23 augustus 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9975WJ Vierhuizen
   
   
Kaart met een markering op  9975WJ Vierhuizen Nederland
Terug naar boven