Bekendmaking Ontwerpbestemmingsplan realisatie nieuwe stal en verplaatsen en vergroten van bestaande loods bij de fokstierenhouderij aan de Dijksterweg 51 Kleine Huisjes’

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat van 8 februari tot en met 21 maart 2013 ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Dijksterweg 51 Kleine Huisjes’ (planidentificatienummer NL.IMRO.1663.BG2009herz05-ON01). Het plan voorziet in de realisatie van een nieuwe stal en het verplaatsen en vergroten van een bestaande loods bij de fokstierenhouderij aan de Dijksterweg 51, 9977 TD, in Kleine Huisjes.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Ook is het plan te bekijken via onze website www.demarne.nl. Hier leest u hoe u het plan in elektronische vorm kunt raadplegen en hoe de planbestanden langs elektronische weg beschikbaar zijn. Gedurende de termijn van tervisielegging kan een ieder bij de gemeenteraad schriftelijk (Postbus 11, 9965 ZG Leens) of mondeling (mevrouw K. Bakema, tel. 0595 – 575 500) zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt een verslag gemaakt.

 • Soort bekendmaking:bestemmingsplan
 • Publicatiedatum:7 februari 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 51 9977TD
   
   
Kaart met een markering op 51 9977TD Nederland
Terug naar boven