Bekendmaking Ontwerpbestemmingsplan en -omgevingsvergunning Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat vanaf 30 december 2011 tot en met 9 februari 2012 ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp’. Het plan voorziet in de bouw van twee kalkovens, een vissershuisje en loods nabij de Werfstraat, de Grachtstraat en de S.H. Woldringhstraat in Zoutkamp. De gebouwen hebben een recreatieve en informatief-educatieve functie en dragen bij aan de toeristische ontwikkeling van Zoutkamp.

Bovendien ligt, ingevolge het coördinatiebesluit van de gemeenteraad van 28 juni 2011, de omgevingsvergunning voor de bouw van één kalkoven in ontwerp ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning liggen ter visie in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Ook is het plan te bekijken op onze website www.demarne.nl. Hier leest u hoe u het plan in elektronische vorm kunt raadplegen en hoe de planbestanden langs elektronische weg beschikbaar zijn.

Gedurende de termijn van tervisieligging kan een ieder bij de gemeenteraad schriftelijk (Postbus 11, 9965 ZG Leens) of mondeling (mevrouw K. Bakema, tel. (0595) 575 500) zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en/of de ontwerpomgevingsvergunning naar voren brengen. Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt een verslag gemaakt.

 • Soort bekendmaking:bestemmingsplan
 • Publicatiedatum:29 december 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9974 Zoutkamp
   
   
Kaart met een markering op  9974 Zoutkamp Nederland
Terug naar boven