Bekendmaking Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied partiële herziening POV en Barro'

De gemeente De Marne gaat het bestemmingsplan Buitengebied veranderen. Wij doen dit omdat de regels van het rijk en de provincie zijn veranderd.

Het rijk heeft het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) genomen en de provincie heeft haar Provinciale Omgevingsverordening (POV) aangepast. Wij hebben daarom het bestemmingsplan 'Buitengebied partiële herziening POV en Barro' gemaakt. Met dit plan voldoen we weer aan alle regels. Grote gevolgen heeft dit niet.

Een andere verandering is dat agrarische bedrijfsgebouwen in het nieuwe plan een goothoogte mogen hebben van 8,5 meter. Dat is nu nog 5,5 meter.

Het nieuwe bestemmingsplan ligt ter inzage van 20 februari tot en met 2 april 2015. Iedereen kan het bekijken in het gemeentehuis. Het plan staat ook op internet. Op onze website www.demarne.nl staat waar u het plan kunt vinden.

Zolang het plan ter inzage ligt, kan iedereen er een reactie op geven. Zo'n reactie heet een zienswijze. U kunt uw zienswijze in een brief aan de gemeenteraad schrijven. Het adres is postbus 11, 9965 ZG Leens. Ook kunt u uw zienswijze vertellen aan de heer H.J. Schoonhoven, tel. 0595 – 421 076.

 • Soort bekendmaking:bestemmingsplan
 • Publicatiedatum:19 februari 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven