Bekendmaking Ontwerpbestemmingsplan ‘Lauwersoog e.o.’

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat van 22 maart tot en met 2 mei 2013 het ontwerpbestemmingsplan ‘Lauwersoog e.o.’ ter inzage ligt. Dit nieuwe bestemmingsplan voor het havengebied Lauwersoog, de woonkern Lauwersoog en de recreatiewoningenparken Robbenoort en Suyderoogh voorziet niet in wezenlijke ontwikkelingen en beschrijft daarmee de bestaande situatie. De geldende bestemmingsplannen zijn sterk verouderd en moeten volgens de Wet ruimtelijke ordening geactualiseerd worden.

 Het ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende genoemde periode ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Ook is het plan te bekijken via onze website www.demarne.nl. Hier leest u hoe u het plan in elektronische vorm kunt raadplegen en hoe de planbestanden langs elektronische weg beschikbaar zijn.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder bij de gemeenteraad schriftelijk (Postbus 11, 9965 ZG Leens) of mondeling (de heer H.J. Schoonhoven, tel. 0595 – 421 076) zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt een verslag gemaakt.

 • Soort bekendmaking:bestemmingsplan
 • Publicatiedatum:21 maart 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9976
   
   
Kaart met een markering op  9976 Nederland
Terug naar boven