Bekendmaking Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Reitdiepskade 22 Zoutkamp

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat de ontwerpbeschikking inzake de aanvraag om omgevingsvergunning voor De Rousant Zoutkamp is opgesteld. Het betreft het slopen van 2 romneyloodsen ten westen van Reitdiepskade 22, 9974 PJ, het bouwen van een carport voor vrachtwagens ten westen van Reitdiepskade 22 en een revisievergunning voor het aspect milieu voor de gehele inrichting, bestaande uit diverse panden en terreinen aan de Reitdiepskade te Zoutkamp. Wij hebben het voornemen om, onder voorschriften voor sloop, bouw en ter bescherming van het milieu, de omgevingsvergunning te verlenen.

De revisievergunning voor het aspect milieu is aangevraagd vanwege ondermeer de volgende voorgenomen veranderingen:

 • het vervangen van 2 romneyloodsen door een carport;
 • het wijzigen van de grenzen van de inrichting;
 • verhoging van de capaciteit van de garnalenafslag van 520 ton  naar 5000 ton per jaar en het produceren van ijs voor de visserij.

Inzage

Vanaf 27 juli 2012 tot en met 6 september 2012 liggen de stukken ter inzage op het taakveld Vergunning en Handhaving van de gemeente De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur. Voor inzage buiten deze uren kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met een van de medewerkers van het taakveld Vergunning en Handhaving, telefoon (0595) 421142.

Zienswijzen

Zienswijzen over de ontwerpbeschikking kunnen vanaf 27 juli 2012 tot en met 6 september 2012 door een ieder schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van De Marne, Postbus 11, 9965 ZG Leens. Degene die schriftelijk de zienswijze kenbaar maakt en niet wil dat zijn of haar persoonlijke gegevens bekend worden gemaakt, moet dat tegelijkertijd, maar in een afzonderlijke brief laten weten.

Degene die dat uitdrukkelijk wenst, kan zijn of haar zienswijze mondeling naar voren brengen. Uiterlijk vóór 10 augustus 2012 moet een eventuele wens daartoe kenbaar worden gemaakt. Er is dan gelegenheid om met de aanvrager en vertegenwoordigers van de gemeente De Marne van gedachten te wisselen over de ontwerpbeschikking.

Alleen een belanghebbende die tijdig zienswijzen heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking, kan later beroep instellen bij de Rechtbank Groningen, tenzij men aantoont daar redelijkerwijs niet toe in staat te zijn geweest.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:26 juli 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Reitdiepskade 22 9974PJ Zoutkamp
   
   
Kaart met een markering op Reitdiepskade 22 9974PJ Zoutkamp Nederland
Terug naar boven