Bekendmaking Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Hoofdweg 86, 88, 88A en 90 te Zuurdijk

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat de ontwerpbeschikking in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht inzake de aanvraag om omgevingsvergunning is opgesteld:

Voor: de bouw van een ligboxenstal en een revisievergunning voor de inrichting van  mts. Hummel bestaande uit een bedrijf met melkrundvee en akkerbouw

Locatie: Hoofdweg 86, 88, 88A en 90 , 9966 VD  Zuurdijk

Wij hebben het voornemen om, onder voorschriften voor bouw en ter bescherming van het milieu, de omgevingsvergunning te verlenen.De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 23 november 2012 tot en met 3 januari 2013 ter inzage in het gemeentehuis te Leens. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Voor inzage buiten deze uren kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met één van de medewerkers van het taakveld Vergunning en Handhaving, telefoon (0595) 421142.

Tijdens de periode van ter inzage ligging kunnen door een ieder schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Deze moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de gemeente De Marne, Postbus 11, 9965 ZG te Leens. Degene die schriftelijk zienswijzen inbrengt en niet wil dat zijn of haar persoonlijke gegevens bekend worden gemaakt, moet dat tegelijkertijd, maar in een afzonderlijke brief laten weten.

Degene die dat uitdrukkelijk wenst, kan zijn of haar zienswijze mondeling naar voren brengen. Uiterlijk vóór 7 december 2012 moet een eventuele wens daartoe kenbaar worden gemaakt. Er is dan gelegenheid om met de aanvrager en vertegenwoordigers van de gemeente De Marne van gedachten te wisselen over de ontwerpbeschikking.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als tijdig een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:22 november 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hoofdweg 86 9966VD Zuurdijk
   
   
Kaart met een markering op Hoofdweg 86 9966VD Zuurdijk Nederland
Terug naar boven