Bekendmaking Ontwerp Welstandsnota

De gemeenteraad van de gemeente De Marne maakt bekend dat vanaf 4 december 2015 tot en met 14 januari 2016 het ontwerp van de Welstandsnota van de gemeente De Marne ter visie ligt.

Door gewijzigde wetgeving en een vernieuwde welstandsvisie heeft de gemeenteraad besloten het gemeentelijke welstandsbeleid te actualiseren door een nieuwe Welstandsnota op te stellen.

In de Welstandsnota is onder andere aangegeven wanneer wel of niet een welstandstoets door de Welstandscommissie plaatsvindt en welke uitgangspunten c.q. criteria worden gehanteerd bij deze toets. Gestreefd is naar een nota met toegankelijk welstandsbeleid en een verminderde regeldruk. Verschillende delen van de gemeente zijn daarom welstandsvrij.

U bent van harte welkom tijdens een informele inloopbijeenkomst op 15 december 2015 van 17.00 uur tot 19.30 uur.
Graag beantwoorden wij uw vragen over de nieuwe Welstandsnota.

Daarnaast wordt u gedurende de tervisielegging in de gelegenheid gesteld de Welstandsnota in te zien op het gemeentehuis aan de R. Ritzemastraat 2 te Leens (maandag tot en met vrijdag geopend van 9.00 uur tot 12.00 uur). Ook kunt u de Welstandsnota inzien op de gemeentelijke website. U kunt gedurende de termijn van tervisielegging een zienswijze indienen. Een zienswijze kunt u, voorzien van datum en handtekening, zenden aan het college van burgemeester en bethouders van de gemeente De Marne, Postbus 11, 9965 ZG te Leens. Indien u wenst uw zienswijze mondeling kenbaar te maken dan kunt u contact opnemen met de heer  R. J. Munneke, telefoonnummer 0595-421140.

 

 • Soort bekendmaking:mededelingen
 • Publicatiedatum:3 december 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven