Bekendmaking Ontwerp projectomgevingsvergunning Hoofdstraat 28 Vierhuizen

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat van 16 maart t/m 26 april 2012 ter inzage ligt de ontwerp projectomgevingsvergunning Hoofdstraat 28 te Vierhuizen. Het plan behelst het oprichten van een bijgebouw waarin een sauna wordt gerealiseerd voor Bed & Breakfast-gasten. 
De ontwerp projectomgevingsvergunning ligt ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder bij het college van burgemeester en wethouders schriftelijk (Postbus 11, 9965 ZG Leens) of mondeling (mevrouw B. Bartelds, tel. 0595 – 575 500) zijn zienswijze ten aanzien van de ontwerp projectomgevingsvergunning naar voren brengen. Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt een verslag gemaakt.

 


 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:15 maart 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 28 9975VS Vierhuizen
   
   
Kaart met een markering op 28 9975VS Vierhuizen Nederland
Terug naar boven