Bekendmaking Ontwerp omgevingsvergunning voor terugplaatsen aantal sluisdeuren Reitdiepsluis Zoutkamp

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat van 21 september 2012 t/m 1 november 2012 ter inzage ligt de ontwerpomgevingsvergunning voor het terugplaatsen van een aantal sluisdeuren in de monumentale Reitdiepsluis te 9974 Zoutkamp, kadastraal bekend gemeente Ulrum, sectie F, nummer 3809.

De ontwerpomgevingsvergunning ligt ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder bij het college van burgemeester en wethouders schriftelijk (Postbus 11, 9965 ZGĀ  Leens) of mondeling (mw. B. Bartelds, tel. 575500) zijn zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning naar voren brengen. Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt een verslag gemaakt.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:20 september 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9974
   
   
Kaart met een markering op  9974 Nederland
Terug naar boven