Bekendmaking Ontwerp omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruik, Professor Poststraat 1 te Kloosterburen

Ontwerp omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruik

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De MarneĀ  is voornemens te besluiten om de volgende vergunning te verlenen:|

- het in gebruik nemen van een bouwwerk met het oog op brandveiligheid waarin dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, op de volgende locatie: Professor Poststraat 1, 9977 RN Kloosterburen

Ter inzage leggen stukken.
De ontwerp omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 22 maart 2018 tijdens de openingstijden gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente De Marne.

Reageren (indienen zienswijze)
Tot 3 mei 2018 kan een iederĀ  naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen over de ontwerp omgevingsvergunning. Schriftelijke zienswijzen kunnen gestuurd worden naar het college van burgemeester en wethouders van De Marne, Postbus 11, 9965 ZG Leens. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor 3 mei 2018 een afspraak maken met een medewerker van de gemeente De Marne, telefoonnummer: (0595) 575 500. De tijdig ingediende zienswijzen worden bij de definitieve besluitvorming betrokken. Indieners van een zienswijze worden op de hoogte gebracht van het definitieve besluit.

Wij wijzen u erop dat alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en hij belanghebbende is.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerkers van de gemeente De Marne, telefoonnummer: (0595) 575 500.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:22 maart 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Professor Poststraat 1 9977RN Kloosterburen
   
   
Kaart met een markering op Professor Poststraat 1 9977RN Kloosterburen Nederland
Terug naar boven