Bekendmaking Ontwerp-vergunning Drank- en Horecawet aan Vereniging Dorpsbelangen Vierhuizen Hoofdstraat 24 Vierhuizen

De burgemeester van de gemeente De Marne maakt bekend voornemens te zijn, ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet vergunning te verlenen aan de volgende paracommerciële inrichting: Vereniging Dorpsbelangen Vierhuizen, Hoofdstraat 24, 9975 VS Vierhuizen

Op grond van artikel 4 Drank- en Horecawet heeft gemeente De Marne in de 'Paracommerciële verordening gemeente De Marne' nadere voorschriften opgenomen t.a.v. het exploiteren van een paracommerciële horeca-inrichting.
Gedurende 6 weken (van 1-8-2014 tot 12-9-2014) bent u in de gelegenheid uw zienswijze op bovengenoemde ontwerpvergunning kenbaar te maken.
Voor informatie kunt u contact opnemen met mw. A. Knol, tel. 0598-788049.

 • Soort bekendmaking:drank- en horecavergunning
 • Publicatiedatum:7 augustus 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9975VS Vierhuizen
   
   
Kaart met een markering op  9975VS Vierhuizen Nederland
Terug naar boven