Bekendmaking Ontwerp-omgevingsvergunning Wierde 40 Leens

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend dat van 3 februari tot en met 15 maart 2012 de ontwerp-omgevingsvergunning voor het in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument, bestaande uit het vervangen van de wandafwerking in de ontvangst- en slaapkamer en het aanpassen van de schouw in de ontvangstkamer op het perceel Wierde 40, 9965 TB te Leens ter inzage ligt.

De ontwerp-omgevingsvergunning ligt ter visie in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Gedurende de termijn van tervisielegging kan een ieder bij het college schriftelijk (Postbus 11, 9965 ZG Leens) of mondeling (mevrouw B. Bartelds, tel. 0595 – 575 500) zijn zienswijze ten aanzien van de ontwerp-omgevingsvergunning naar voren brengen. Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt een verslag gemaakt.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:2 februari 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Wierde 40 9965TB
   
   
Kaart met een markering op Wierde 40 9965TB Nederland
Terug naar boven