Bekendmaking Ontwerp-omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik van "Waddenhoes Gastenverblijven", Hoofdstraat 102, Pieterburen

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend, dat de volgende stukken van 26 september t/m 07 november 2012 ter inzage liggen bij de centrale balie van het gemeentehuis:

 • aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik, ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken voor het brandveilig gebruik van “Waddenhoes gastenverblijven”, aan de Hoofdstraat 102, 9968 AH te Pieterburen.

Zienswijzen
Gedurende de zes weken dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt, kan iedereen mondeling bij de commandant van de brandweer, de heer D.S.H. Elzinga of schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders van De Marne, Postbus 11, 9965 ZG, Leens,  zienswijzen indienen.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:20 september 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 102 9968AH
   
   
Kaart met een markering op 102 9968AH Nederland
Terug naar boven