Bekendmaking Ontwerp-omgevingsvergunning verbouw Nicolaaskerk Kloosterburen

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat vanaf 19 mei tot en met 29 juni 2017 ter inzage ligt de ontwerp-omgevingsvergunning voor de verbouw van de Nicolaaskerk aan de Sint Jansstraat 8 te Kloosterburen. De aanvraag omgevingsvergunning heeft betrekking op de verbouw van de Nicolaaskerk tot een 'huiskamer voor het dorp'. De verbouw heeft ook tot doel de kerk te verduurzamen en energiezuinig te maken.

De ontwerp-omgevingsvergunning ligt ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens en is daar in te zien tijdens openingstijden van het gemeentehuis.

Gedurende de termijn van tervisielegging kan een ieder bij het college van burgemeester en wethouders schriftelijk (Postbus 11, 9965 ZG Leens) of mondeling zienswijzen ten aanzien van de ontwerp-omgevingsvergunning naar voren brengen. Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt een verslag gemaakt.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:18 mei 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Sint Jansstraat 8 9977RT Kloosterburen
   
   
Kaart met een markering op Sint Jansstraat 8 9977RT Kloosterburen Nederland
Terug naar boven