Bekendmaking Ontwerp-omgevingsvergunning uitbreiden melkrundveebedrijf Aagtsweg 3 te Eenrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Een ontwerp omgevingsvergunning voor het:
- uitbreiden van een melkrundveebedrijf, Aagtsweg 3, 9967 TJ te Eenrum.

De ontwerp-omgevingsvergunning ligt van 1-7-2016 tot en met 12-8-2016 ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Gedurende de termijn van tervisielegging kan een ieder bij het college van burgemeester en wethouders mondeling of schriftelijk (Postbus 11, 9965 ZG Leens) zienswijze ten aanzien van de ontwerp-omgevingsvergunning naar voren brengen. Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt een verslag gemaakt.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:30 juni 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Aagtsweg 3 9967TJ Eenrum
   
   
Kaart met een markering op Aagtsweg 3 9967TJ Eenrum Nederland
Terug naar boven