Bekendmaking Ontwerp-omgevingsvergunning Trekweg 4 Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Een ontwerp-omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een melkrundveehouderij met het oog op een ontheffing op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 en het bouwen van een stal, Trekweg 4, 9965 TL te Leens.

De ontwerp-omgevingsvergunning ligt van 19 juni 2015 tot en met 30 juli 2015 ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Gedurende de termijn van tervisielegging kan een ieder bij het college van burgemeester en wethouders schriftelijk (Postbus 11, 9965 ZG Leens) of mondeling (tel. 0595-421073) een zienswijze ten aanzien van de ontwerp-omgevingsvergunning naar voren brengen. Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt een verslag gemaakt.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:18 juni 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Trekweg 4 9965TL Leens
   
   
Kaart met een markering op Trekweg 4 9965TL Leens Nederland
Terug naar boven