Bekendmaking Ontwerp-omgevingsvergunning perceel Feddemaweg 15 Kloosterburen

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend dat van 7 oktober tot en met 17 november 2011 ter inzage ligt de ontwerp-omgevingsvergunning voor het realiseren van een zinken afdekker over bestaande rollagen op het perceel Feddemaweg 15, 9977 TG te Kloosterburen.

De ontwerp-omgevingsvergunning ligt ter visie in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Gedurende de termijn van tervisielegging kan een ieder bij het college schriftelijk (Postbus 11, 9965 ZG Leens) of mondeling (mevrouw B. Bartelds, tel. (0595) 575 500) zijn zienswijze overĀ  de ontwerp-omgevingsvergunning naar voren brengen. Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt een verslag gemaakt.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:6 oktober 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 15 9977TG
   
   
Kaart met een markering op 15 9977TG Nederland
Terug naar boven