Bekendmaking Ontwerp-beschikking Wet milieubeheer Heiploeg International BV, Panserweg 14 te Zoutkamp

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat de ontwerpbeschikking inzake de aanvraag om een revisievergunning zoals bedoeld in art. 8.4 van de Wet milieubeheer (Wm) is opgesteld. De ontwerpbeschikking voor de revisievergunning is opnieuw opgesteld omdat de op 21 maart 2012 verleende revisievergunning op 26 juni 2013 is vernietigd door de Raad van State en omdat de aanvraag om revisievergunning is aangevuld.

De vergunning is aangevraagd vanwege de volgende voorgenomen veranderingen:

 • verhoging van de verwerkingscapaciteit van garnalen en schelpdieren van 22,5 miljoen kg per jaar tot 30 miljoen kg per jaar;
 • het gebruik van LPG door de heftrucks in plaats van alleen elektriciteit en de opslag van LPG;
 • de opslag van warm water;
 • wasplaats voor vrachtauto’s; en
 • het opnemen in de vergunning van de bestaande wkk-installatie als onderdeel van de inrichting van Heiploeg. Heiploeg en de wkk-installatie (van Essent) worden hiermee beschouwd als één inrichting.

 
Ontwerp-besluit

Burgemeester en wethouders van De Marne hebben het voornemen om de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer onder het stellen van voorschriften te verlenen.

Inzage

De aanvraag, de beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen vanaf 18 april 2014 tot en met 29 mei 2014 ter inzage op het taakveld Vergunning en Handhaving van de gemeente De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Voor inzage kan telefonisch een afspraak worden gemaakt op telefoonnummer (0595) 421073.

Zienswijzen

Zienswijzen over de ontwerp-beschikking kunnen vanaf 18 april 2014 tot en met 29 mei 2014 door een ieder schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van De Marne, postbus 11, 9965 ZG Leens. Degene die schriftelijk de zienswijze kenbaar maakt en niet wil dat zijn of haar persoonlijke gegevens bekend worden gemaakt, moet dat tegelijkertijd, maar in een afzonderlijke brief laten weten.

Degene die dat uitdrukkelijk wenst, kan zijn of haar zienswijze mondeling naar voren brengen. Uiterlijk vóór 7 mei 2014 moet een eventuele wens daartoe kenbaar worden gemaakt. Er is dan gelegenheid om met de aanvrager en vertegenwoordigers van gemeente De Marne van gedachten te wisselen over de ontwerpbeschikking.

Alleen een belanghebbende die tijdig bedenkingen heeft ingebracht tegen de ontwerp-beschikking, kan later beroep instellen bij de Raad van State, tenzij men aantoont daar redelijkerwijs niet toe in staat te zijn geweest.

Nadere informatie

Namens de gemeente De Marne: dhr. W.Dodde, Omgevingsdienst Groningen, telefoon (0598) 788075.

 • Soort bekendmaking:milieuvergunning
 • Publicatiedatum:17 april 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Panserweg 14 9974SL Zoutkamp
   
   
Kaart met een markering op Panserweg 14 9974SL Zoutkamp Nederland
Terug naar boven