Bekendmaking Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Lewestraat 10 t/m 16 Mensingeweer

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat de volgende aanvraa­g om een omgevings­vergunning is bin­nen­geko­men voor het:

- verwijderen van asbest golfplaten van de bergingen op de percelen Jonker Lewestraat 10 t/m 16, 9961 PE te Mensingeweer (9-2-2012)

De ontvangen aanvraag om omgevingsvergunning wordt  in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunning en Handhaving van de gemeente De Marne. Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvraag kan pas gemaakt worden als de vergunningen zijn verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over deze aanvraag.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:16 februari 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9961PE Mensingeweer
   
   
Kaart met een markering op  9961PE Mensingeweer Nederland
Terug naar boven