Bekendmaking Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning kappen bomen Valgeweg 1 te Westernieland

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend, dat een aanvraa­g om een omgevings­vergunning is bin­nen­geko­men voor het kappen van bomen rond het voormalige sportterrein aan de Valgeweg 1, 9969 PG te Westernieland (10-7-2013).

De ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning worden in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunning en Handhaving van gemeente De Marne.

Een eventueel bezwaar tegen deze ontvangen aanvraag kan pas gemaakt worden als de vergunningen zijn verleend en gepubliceerd. U kunt wel informatie krijgen over deze aanvraag.

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:18 juli 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Valgeweg 1 9969PG Westernieland
   
   
Kaart met een markering op Valgeweg 1 9969PG Westernieland Nederland
Terug naar boven