Bekendmaking Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor een telecommunicatiemast te Ulrum

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend dat op 20 februari 2013 een aanvraag omgevingsvergunning is binnengekomen voor het plaatsen van een telecommunicatiemast op een perceel aan de Tilweg, 9971 CW te Ulrum, kadastraal bekend gemeente Ulrum, sectie K, nummer 977. Het betreft een aanvraag voor een vakwerkmast van 37,5 meter hoog, ten behoeve van GSM- en UMTS-antennes.

De ontvangen aanvraag om omgevingsvergunning wordt in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit te Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met het taakveld Vergunning en Handhaving van de gemeente De Marne.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:28 februari 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9971CW
   
   
Kaart met een markering op  9971CW Nederland
Terug naar boven