Bekendmaking Ontheffing van bestemmingsplan en bouwvergunning Aagtsweg te Eenrum

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne delen mee dat zij op grond van de Wet ruimtelijke ordening en de Woningwet, ontheffing van het bestemmingsplan en bouwvergunning hebben verleend voor het plaatsen van een vakwerkmast ten behoeve van telecommunicatie (UMTS netwerk) op het perceel plaatselijk bekend Aagtsweg te Eenrum, kadastraal bekend, gemeente Eenrum, sectie F, nummer 1226 (gedeeltelijk). Het besluit is door toezending opĀ  31 januari 2012 aan de aanvrager (KPN Nederland) bekendgemaakt.

Het besluit en de daarop betrekking hebbende aanvraag en verdere bijbehorende stukken zijn met ingang van 1 februari 2012 gedurende zes weken in te zien in het gemeentehuis te Leens, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van verzending daarvan bij de Rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD Groningen een beroepschrift in te dienen. Bij het beroepschrift dient een afschrift te worden gevoegd van het besluit waartegen het beroep zich richt. Houdt u er rekening mee dat u voor het indienen van een beroepschrift griffierechten verschuldigd bent.

Een beroepschrift schorst de werking van een besluit niet. Op het moment dat u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u ook bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Ook voor de behandeling van dit verzoek zijn griffierechten verschuldigd.

 • Soort bekendmaking:bestemmingsplan
 • Publicatiedatum:2 februari 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Aagtsweg 9967 Eenrum
   
   
Kaart met een markering op Aagtsweg 9967 Eenrum Nederland
Terug naar boven