Bekendmaking Omgevingsvergunning werkzaamheden boerderij Oosterweg 19 Pieterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de verleende vergunning in beroep gaan bij de rechtbank. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld. Een beroepschrift dient u in bij de Rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen.

een omgevingsvergunning onderdeel het in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument voor:
- het uitvoeren van werkzaamheden aan het casco van de boerderij op het perceel Oosterweg 19, 9968 TK te Pieterburen (4-10-2011)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:6 oktober 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 19 9968TK
   
   
Kaart met een markering op 19 9968TK Nederland
Terug naar boven