Bekendmaking Omgevingsvergunning voor circa 500 bomen (elzen, essen en berken) op het perceel Zuster A. Westerhofstraat 13 te Leens

Burgemeester en wethouders hebben op 27 november 2012 het besluit genomen een omgevingsvergunning te verlenen voor circa 500 bomen (elzen, essen en berken) op het perceel Zuster A. Westerhofstraat 13 te Leens. In het belang van de archeologische monumentenzorg heeft het college de volgende voorwaarde aan de omgevingsvergunning verbonden: circa 480 bomen moeten binnen twee jaar na datum verzending van het besluit worden verwijderd, zodat er een boomsingel van twee rijen van maximaal 20 essen (2x 10 essen) resteert (4 december 2012).

Dit besluit is genomen tegelijk met de beslissing op bezwaar d.d. 27 november 2012. Tegen deze omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden daarom binnen zes weken na de dag van verzending beroep instellen bij de Rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Bij het beroepschrift moet een afschrift van het besluit worden gevoegd, waartegen het beroep zich richt. Het instellen van beroep is niet kosteloos. De griffierechten voor natuurlijke personen bedragen op dit moment € 156,- en voor rechtspersonen € 310,-. Als u in aanmerking komt voor het sociale tarief, betaalt u € 42,-.

Ook kan digitaal beroep worden ingesteld via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de voorwaarden. 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:6 december 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 13 9965PH
   
   
Kaart met een markering op 13 9965PH Nederland
Terug naar boven