Bekendmaking Omgevingsvergunning uitgebreid voor wijzigen monumentale boerderij Klein Midhuizen, Noorderweg 1 te Vierhuizen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de verleende vergunning in beroep gaan bij de rechtbank. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld. Een beroepschrift dient u in bij de Rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen.

een omgevingsvergunning, onderdeel het in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument, voor:
- het wijzigen van monumentale boerderij Klein Midhuizen, Noorderweg 1, 9975 VX te Vierhuizen (27-3-2017)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:30 maart 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Noorderweg 1 9975VX Vierhuizen
   
   
Kaart met een markering op Noorderweg 1 9975VX Vierhuizen Nederland
Terug naar boven